نقد و بررسی
تلفن : ۸۸۰۲۲۸۵۰ - همراه : ۰۹۳۶۸۴۵۵۷۲۸

نقد و بررسی

 پرسش:  در فصل «درمان»، روش درمان خاصی ارائه نکرده اید...…
پرسش: بارها و بارها در کتاب خود ادعای پوچی را…
  پرسش: شما در کتاب راز لکنت زبان تقریبا به…
  با عنوان: ل مثل لکنت در این شماره سه…
!Tony Robbins - 30 years of stuttering, cured in 7…
سالهاست که درمانجویان لکنت زبان پرسش های زیر را در…
به قول کریم شیره ای همۀ مردم طبیب اند! طبق…
پرسش: دختر 7 ساله ای دارم که حدود 2 سال…

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره